Legislatie

* Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
* Ordinul MDLPL/MEF/MIRA nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;
* Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”;
* Legea nr. 10/1995;
* HG nr. 766/1997;
* HG nr. 622/2004;
* HG nr. 272/1994;
* HG nr. 273/1994;
* HG nr. 203/2003;
* Ordinul I.S.C. nr. 595/2007;
* Decizia Prim-ministru nr. 164/2008;
* Ordinul MDLPL/I.S.C. nr. 726/549/2007;
* Ordinul MDLPL/I.S.C. nr. 486/500/2007;
* Ordinul I.S.C. nr. 362/2006;
* Ordinul I.S.C. nr. 356/2009.